Aktualne licytacje

Dnia 27 listopada 2020 roku o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu, przy ul. Kościuszki 2a sala V, odbędzie się:

II licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym składającej się z działki nr ewid. 184 o pow. 0,26 ha położonej: 27-650 Samborzec, Ostrołęka należącej do dłużnika dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu prowadzi księgę wieczystą: KI1S/00022413/1

Suma oszacowania wynosi: 170 274,00 zł, cena wywołania 113 516,00 zł.

W przypadku zainteresowania bardzo prosimy o kontakt.